พระพุทธศาสนา

รูปถ่ายพระพุทธเจ้า และ ที่มาของรูปถ่าย

ที่มาของรูปพระพุทธเจ้า

     ประวัติมีอยู่ว่า เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2523 ได้มีฝรั่งชาวอังกฤษท่านหนึ่ง ชื่อ นายแพทย์เบอร์นาร์ด ได้มาเที่ยวที่ประเทศ

อินเดียและได้มาพบเห็น ประเพณีโบราณหลายอย่าง บางอย่างก็ดูทารุณโหดร้าย บางอย่างก็สกปรก บางอย่างล้าสมัย

แบ่งชนชั้นเหยียดหยามกัน นึกตำหนิอยู่ในใจ เมื่อได้เที่ยวมาถึงพุทธคยา ได้มาชมประเพณีเวียนเทียนวันวิสาขบูชาที่ เจดีย์

พุทธคยาได้เห็นประชาชนเวียนเทียนกราบไหว้ต้นโพธิ์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยประทับนั่งตรัสรู้ก็นึกตำหนิในใจว่า

ประชาชนพวกนี้โง่มาก กราบไหว้ต้นไม้ได้ ครั้นสอบถามได้รับคำตอบว่าเป็นต้นโพธิ์ที่ประทับนั่งตรัสรู้ของเจ้าชายสิทธัตถะ

ในครั้งแรกทำให้เกิดศาสนาพุทธขึ้น ฝรั่งผู้นี้ก็นึกในใจว่าเรื่องเจ้าชายสิทธัตถะเป็นเพียงนิยาย ที่แต่งขึ้นมาให้นับถือเท่านั้น

ไม่ใช่เรื่องจริงนึกเหยียดหยามชาวพุทธอยู่ในใจว่าโง่เง่างมงาย แต่ไม่พูดอะไรกลัวมีเรื่อง

      ครั้นกลับที่พักแล้วตอนดึกของคืนนั้นนอนหลับฝันไปว่าตนเองได้ย้อนกลับมาที่พุทธคยานี้อีก แต่เห็นสถานที่เป็นป่าแปลก

ตาออกไป เห็นต้นโพธิ์ใหญ่มีพระนั่งอยู่องค์หนึ่งมีรัศมีงดงามจึงได้เข้าไปถามว่าท่านเป็นใคร มานั่งที่นี่ทำไม ได้รับคำตอบว่า

เราชื่อพระสิทธัตถะ สละราชสมบัติมาบวชและได้เคยมานั่งค้นคว้าพระธรรมที่นี่จนได้ตรัสรู้ ฝรั่งสงสัยจึงย้อนถามว่า

เจ้าชายสิทธัตถะมีจริงหรือ ทรงตอบว่าใช่ เจ้าชายสิทธัตถะมีจริง ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจริง ณ โคนต้นโพธิ์นี้เป็นที่แรก

ตรัสรู้ของเราท่านไม่เชื่อเพราะไม่เคยศึกษาเรื่องนี้มาก่อนเลย ท่านเก่งทางวิทยาศาสตร์แต่ท่านไม่ได้เก่งเรื่องธรรมะ ถ้าท่าน

ได้ศึกษาธรรมะท่านก็จะรู้ได้ และจะไม่ไปตำหนิคนอื่นเขาอย่างนี้อีก สิ่งใดที่เราไม่เคยเรียนไม่เคยรู้ไม่เคยค้นคว้าศึกษามาก่อน

แล้วจะไปว่าคนที่เขาศึกษาค้นคว้าโง่เง่าอะไรนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ถ้าท่านได้ศึกษา แล้วพิสูจน์แล้วหากปรากฏว่าเหลวไหล

ไร้สาระจริงจึงประณามก็สมควรทำ ท่านไม่ศึกษาเลยแล้วมาประณามเช่นนี้เป็นสิ่งไม่ควรทำ เป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรม

อาจผิดพลาดได้ ในฝันของฝรั่งคิดในใจว่าถ้าตนเอากล้องถ่ายรูปมาจะถ่ายภาพพระสิทธัตถะองค์นี้ออกอวด ชาวโลกว่า

เจ้าชายสิทธัตถะมีจริง จะได้แก้ข้อสงสัยของชาวโลกได้ แต่ในฝันตนลืมกล้องถ่ายรูปไป ได้สนทนาได้รับคำตอบที่ถูกใจ

มากจนลากลับและได้ตื่นขึ้นในตอนเช้า

     ครั้นตื่นแล้วติดใจในความฝัน ลุกขึ้นมาค้นหากล้องถ่ายรูปคิดว่าจะไปถ่ายรูปนี้มาให้ได้ ครั้นอาบน้ำรับประทานอาหาร

แล้วได้ไปซื้อฟิล์มมาใหม่ 1 ม้วน ใส่กล้องออกเดินทางมาที่พุทธคยานี้อีกครั้ง ตั้งต้นถ่ายรูปไปทีละฟิล์มรอบต้นโพธิ์ นึกในใจว่า

เจ้าชายสิทธัตถะมีจริงหรือ ตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือ นั่งตรงไหนจึงได้ตรัสรู้ ถ้าจริงขอให้ติดสักภาพเถิดจะได้ไปอวดเขา

ได้ว่าพระสิทธัตถะมีจริง ได้ถ่ายรอบต้นโพธิ์ทุกแง่ทุกมุมเสร็จแล้วถอดฟิล์มให้ช่างล้างให้ ปรากฏว่าได้มาภาพเดียวคือภาพนี้

ภาพที่ถ่ายมาด้วยกันไม่ติดอะไรเลยแม้กระทั่ง ต้นหญ้า ทั้งนี้เพราะฝรั่งตั้งใจขอภาพเดียวจึงได้ภาพเดียว

     ครั้นได้แล้วก็ดีใจกลับประเทศของตน อวดลูกอวดเมียก็ไม่เชื่อ อวดใครก็ไม่เชื่อ ซ้ำยังถูกว่าโง่เง่าเชื่อในสิ่งเหลวไหลอีก

จึงได้เก็บใส่กระเป๋าคงอยู่ในอัลบั้มอย่างนั้นไม่ได้อวดใครอีกต่อไป ฝรั่งผู้นี้ไม่รู้ว่าการปิดภาพบุคคลที่ทำบุญบารมีมา

เพื่อโปรดสัตว์ ทำบารมีมามากมายหลายร้อยหลายพันชาติจนได้เป็นพระพุทธเจ้าโปรดโลกได้จริงเช่นนี้เป็นบาปอย่างน้อยที่สุด

ใส่กรอบแขวนไว้ข้างฝาก็จะพ้นบาป ไม่ผิดสัจจะที่ขอมาว่าจะให้ชาวโลกเขาดู เมื่อผิดสัจจะอย่างนี้ฝรั่งผู้นี้จึงประสบวิกฤติ

ส่วนตัว ชีวิตผกผวนอย่างมากผิดหวังในชีวิตหลายอย่างจนรู้สึกสิ้นหวัง ได้คิดถึงคำสอนของพระสิทธัตถะที่ว่าให้ทดลองศึกษา

ธรรมะดูบ้าง เพราะวิทยาศาสตร์ศึกษาจนจบแล้ว ได้ตันสินใจหิ้วกระเป๋าใบเก่ากลับมา ขอบวชอยู่ที่วัดพุทธคยา เมื่อคนไทย

ไปเที่ยวคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ได้ไปสนทนากับท่าน ถามท่านว่ามีเหตุอะไรจึงได้มาบวชท่านได้เล่าให้ฟังโดยตลอด และ

ได้นำภาพนี้มาอวดอีกคนไทยได้อ้อนวอนขอท่านมาเมื่อมาถึงเมืองไทยก็ได้อัดแจกกันตามประสาชาวพุทธ

ปรากฏแห่งความเป็นองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทั้ง ๓๒ ประการ ซึ่งมีมาในลักขณสูตร แห่งทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค โดยย่อ คือ

๑. ฝ่าพระบาทราบเสมอกัน

๒. ลายพื้นพระบาทเป็นจักร

๓. มีส้นพระบาทยาว (ถ้าแบ่ง ๔, พระชงฆ์ตั้งอยู่ในส่วนที่ ๓)

๔. มีนิ้วยาวเรียว (หมายถึงนิ้วพระหัตถ์และพระบาทด้วย)

๕. ฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม

๖. ฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายดุจตาข่าย

๗. มีพระบาทเหมือนสังข์คว่ำอัฐิข้อพระบาทตั้งลอยอยู่หลังพระบาทกลับกลอกได้คล่องเมื่อทรงดำเนินผิดกว่าสามัญชน

๘. พระชงฆ์เรียวดุจแข้งเนื้อทราย

๙. เมื่อยืนตรง พระหัตถ์ทั้งสองลูบจับถึงพระชานุ

๑๐. มีพระคุยหะเร้นอยู่ในฝัก

๑๑. มีฉวีวรรณดุจสีทอง

๑๒. พระฉวีละเอียด ธุลีละอองไม่ติดพระกาย

๑๓. มีเส้นพระโลมาเฉพาะขุมละเส้น ๆ

๑๔. เส้นพระโลมาดำสนิทเวียนเป็นทักษิณาวัฏ มีปลายงอนขึ้นข้างบน

๑๕. พระกายตั้งตรงดุจท้าวมหาพรหม

๑๖. มีพระมังสะอูมเต็มในที่ ๗ แห่ง (คือหลังพระหัตถ์ทั้งสอง หลังพระบาททั้งสอง พระอังสาทั้งสอง กับลำพระศอ)

๑๗. มีส่วนพระสรีรกายบริบูรณ์ (ล่ำพี) ดุจกึ่งท่อนหน้าแห่งพญาราชสีห์

๑๘. พระปฤษฎางค์ราบเต็มเสมอกัน

๑๙. ส่วนพระกายเป็นปริมณฑล ดุจปริมณฑลแห่งต้นไทร(พระกายสูงเท่ากับวาของพระองค์)

๒๐. มีลำพระศอกลมงามเสมอตลอด

๒๑. มีเส้นประสาทสำหรับรับรสพระกระยาหารอันดี

๒๒. มีพระหนุดุจคางแห่งราชสีห์ (โค้งเหมือนวงพระจันทร์)

๒๓. มีพระทนต์ ๔๐ ซี่ (ข้างละ ๒๐ซี่)๒๔. พระทนต์เรียบเสมอกัน

๒๕. พระทนต์เรียบสนิทมิได้ห่าง

๒๖. เขี้ยวพระทนต์ทั้ง ๔ ขาวงามบริสุทธิ์

๒๗. พระชิวหาอ่อนและยาว (อาจแผ่ปกพระนลาฏได้)

๒๘. พระสุรเสียงดุจท้าวมหาพรหม ตรัสมีสำเนียงดุจนกการเวก

๒๙. พระเนตรดำสนิท

๓๐. ดวงพระเนตรแจ่มใสดุจตาลูกโคเพิ่งคลอด

๓๑. มีอุณาโลมระหว่างพระโขนง เวียนขวาเป็นทักษิณาวัฏ

๓๒. มีพระเศียรงามบริบูรณ์ดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์

TRAITHEP INDUSTRY ร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้นำสิ่งที่เป็นประโยชน์แด่ชาวพุทธ เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา และ

ทำหน้าที่ชาวพุทธ

รวมเว็บไซต์ธรรมะดีๆที่
http://www.fungdham.com/directory.html

http://dhamma-free.blogspot.com/2010/03/blog-post_25.html

http://www.dhammajak.net/directory/

http://www.dhammathai.org/buddhism/buddhism.php

 

อ้างอิงข้อมูล

http://narathipo.exteen.com/20110318/entry-3

http://www.youtube.com/user/hiphoplanla?feature=watch

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=523613

และขอบคุณผู้ที่นำรูปเต็มมาแผยแผ่ให้ได้ชมกัน


Read more »

Posted on 24 August 2016 by ttisolar  |   Filed under ttisolarroof, ttisolarcell

Page 4 of 4 1 2 3 4 »

TTISOLAR PAGES

Contact Us

About the installation of solar systems.
We are provide great care quality security
interests of customers received.

Address: 37/164 M.4 Klong Sam,
                         Klong Luang Pathum Thani 12120
Telephone: 02-8339899
FAX: 02-066-1029
Mobile: 093-7892635
E-mail: diy-solarcell@hotmail.com

 

ติดต่อเราได้ที่ 093-7892635 Line ID : ttisolar