ติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับทางโรงเรียนตชด.

          ภารกิจทำความดี เป็นอย่างเคยของพวกเรา โดยมีเป้าหมายอย่างชัดเจนเพื่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมพลังงาน ทั้งนี้ สำหรับโครงการนี้ ทาง

คณะครู, นักเรียน, และ สมาคมผู้ปกครอง โรเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพฯ ได้มีทุนงบประมาณจัดสร้างในครั้งนี้ 63,450.00 บาท และ ทางเราได้มีผู้ใหญ่ใจดีใน

การร่วมบริจาค อุปกรณ์ อินเวอร์เตอร์ เครื่องควบคุมการชาร์จลงแบตเตอรี่ อีกทั้งยังสนับสนุน การเดินทาง ขอขอบคุณดังต่อไปนี้

- คุณ ศิริวัตร สิริพงษ์พาณิชย์ ร่วมบริจาค อินเวอร์เตอร์ ขนาด 1500 วัตต์ 1 เครื่อง ร่วมสมทบทุนจัดสร้าง 2,000 บาท

- คุณ ธวัชชัย อภิพรสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีโค่ โซล่าร์ เอเนอร์จี จำกัด ร่วมสมทบทุนจัดสร้าง 2,000 บาท

- คุณหมอ ประเสริฐ ผู้บริจาคอินเวอร์เตอร์ลีโอนิค ออฟกริดขนาด 2 กิโลวัตต์ แด่โรงเรียน ไม่มีไฟฟ้าใช้ 1 เครื่อง

- คุณ ธนพงษ์ ปัญจรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลบาทรอส คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ร่วมสมทบทุนจัดสร้าง 1,000 บาท

- TRAITHEP INDUSTRY & ttisolar tram ผู้ประกอบชุด Solar inverter box และ ร่วมบริจาคชุดอุปกรณ์ติดตั้ง จิตอาสาฟรีค่าแรง เพื่อสังคม

เราได้ลุยงานชุดตู้ไฟฟ้าแต่เช้าตรู่ ตรวจอินเวอร์เตอร์ที่ได้รับจากการบริจาค

 

สร้างพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนขนาด 1.2 กิโลวัตต์พีค

Posted on 24 August 2016 by ttisolar  |   Filed under ttisolarroof, ttisolarcell

Page 2 of 2 1 2 3 4 »

TTISOLAR PAGES

Contact Us

About the installation of solar systems.
We are provide great care quality security
interests of customers received.

Address: 37/164 M.4 Klong Sam,
                         Klong Luang Pathum Thani 12120
Telephone: 02-8339899
FAX: 02-066-1029
Mobile: 093-7892635
E-mail: diy-solarcell@hotmail.com

 

ติดต่อเราได้ที่ 093-7892635 Line ID : ttisolar