About to Company

 

 

 

บริษัท ไตรเทพ อินดัสทรี จำกัด

          บริษัท ไตรเทพ อินดัสทรี จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยได้รับ แรงบันดาลใจจากลูกค้าที่ต้องการสินค้าที่มีประสิทธิภาพเราได้เป็น

ส่วนหนึ่งของผู้ที่ใส่ใจเรื่องของพลังงานสะอาดที่ได้มาอย่างฟรีๆ ยังมีพื้นที่อีกมากที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เมื่อหลายปีก่อน ราคาของแผงโซล่าร์เซลล์ ราคาสูงกว่า

ปัจจุบัน 3-4 เท่าจะเห็นใช้แค่เป็นพลังงานทางเลือกที่ไว้โชว์ แต่ทุกวันนี้ ราคาลดลงมามากทำให้ประชาชน ทั่วไป สามารถซื้อเป็นเจ้าของได้ สามารถมองเห็นจุด

ค้มทุนได้แล้วในวันนี้ลูกค้าที่เป็นชาวนาชาวสวน ที่ต้องการนำระบบโซลาร์เซลล์ไปใช้ใน พื้นที่การเกษตร สูบน้ำเข้านาด้วยโซลาร์เซลล์ ก็สามารถใช้งานได้แล้ว

อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบทั้งออนกริด(เชื่อมสายส่ง) ออฟกริด(ใช้ในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้า) จะมีอุปกรณ์ที่เป็นหัวใจหลัก คือ แผงโซล่าร์เซลล์ อินเวอร์เตอร์(ตัวแปลงไฟ)

อายุของโซลาร์เซลล์ประมาณหรือมากกว่า 25 ปี ถ้าหากเรานำมาใช้แบบเชื่อมสายส่งเพื่อลดค่าไฟฟ้า (ออนกริด) ระบบนี้สามารถใช้ได้คุ้มที่สุดซึ่งไม่มีแบตเตอรี่

จะสามารถมองเห็นจุดคุ้มทุนโดยช่วงเวลาคืนทุนอยู่ที่ประมาณ 5-8 ปี ที่เหลือ 20 กว่าปี ก็ใช้ไฟฟรีเลย

          บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุน ทางด้านพลังงานทดแทน โดยพึ่งพาตนเอง ในภาคครัวเรือน เกษตรกรรม และ ในวงการอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์เข้ามาช่วยในการประหยัดค่าไฟฟ้าโดยทางเราจำหน่าย ในราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า ให้กลุ่มลูกค้าสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงซึ่งเราจะเป็นแรง

ขับเคลื่อนพลังงานทดแทนของประเทศไทย ร่วมรณรงค์ หันมาใช้พลังงานทดแทนเพื่อคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งธรรมชาติต่อไปปัจจุบัน บริษัทเราได้มีการจัดโครงการต่างๆ

ที่เกียวกับงานด้านสังคม การเป็นผู้ให้จะ เรามี นโยบาย ที่จะเดินตามพ่อหลวงของชาวไทย คือการทำความดีเพื่อพ่อ ที่ผ่านมาเราได้มีการสร้างไฟฟ้าแสงสว่าง

ให้กับโรงเรียน ตชด. ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงโครงการ ต่างๆ ของ สังคมซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่ได้มีทุนอะไรมากมาย แต่เราก็ทำด้วยหัวใจและทุ่มเทแรงกายเพื่อ

ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

 

 

งานของเราปัจจุบัน ไม่ได้เพียงแค่รับติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์อย่างเดียว เราได้ดำเนินงานสายงานเพิ่มเติมดังนี้

   -  ทางบริษัทได้รับผลิตราง walkway สำหรับเป็นทางเดินบนหลังคา งานโซล่าร์เซลล์

   -  งานด้าน Service Inverter Trannergy ประจำประเทศไทย โดยเราดูแลสายงานให้บริการเซอร์วิส จากโรงงานผู้ผลิต จากประเทศจีน

   -  ให้บริการปรึกษา ระบบโซล่าร์ และ ให้ความรู้กับพื้นที่ไม่มีไฟฟ้า หรือ ผู้ที่สนใจเกียวกับโซล่าร์เซลล์

 

 


We are ttisolar

ขอขอบคุณผู้ที่เป็นแรงผลักดันให้เราได้ทำเพื่อชุมคนและสังคมมา ณ ที่นี้

 

เรียบเรียงโดย

TRAITHEP INDUSTRY GROUP

12 สิงหาคม 2559

 

Posted by ttisolar on August 12, 2016

 

 

My Menu Link

 

TTISOLAR PAGES

Contact Us

About the installation of solar systems.
We are provide great care quality security
interests of customers received.

Address: 37/164 M.4 Klong Sam,
                         Klong Luang Pathum Thani 12120
Telephone: 02-8339899
FAX: 02-066-1029
Mobile: 093-7892635
E-mail: diy-solarcell@hotmail.com

 

ติดต่อเราได้ที่ 093-7892635 Line ID : ttisolar